سی و سومین و سی و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سی و سومین  و سی و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/11/11 با موضوعات سوء القنیه، علاج کلی معده، بی اشتهایی، خونریزی بینی و مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی و در روز جمعه در تاریخ 97/11/12 با موضوعات Premature Ejaculation  از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج و اسهال در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir