سومین جلسه برنامه جدید علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مورخ 96/10/11 از ساعت 13 الی 14 سومین جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور جناب آقایان دکتر شریفی، دکتر مردانی، دکتر والیانی، دکتر صالحی، دکتر صادقی و سرکار خانم ها دکتر شهیدی، دکتر وفامهر، دکتر آویژگان در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir