سومین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس در سال 1396 با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 96/8/30 از ساعت 7:15 الی 8:15 در سالن شورای تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در این جلسه اساتید و دستیاران تدریس گزارش دو ماهه فعالیت های آموزشی خود را ارائه نمودند.همچنین ابلاغ اعضا به ایشان ارائه گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir