سمینار های گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

  

 vitreoretina interface + disorder + l

live surgery

 دکتر فاضل

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

95/11/28

  

نام سمینار

 مجری

دبیر کنگره

   محل برگزاری    

 زمان

 ادرس اینتر نتی

سمینار دو روزه تازه های چشم

   

تهران

بهمن و اسفند97

 

جراحی های رفرکتیو قرنیه 

دکتر سید محمد قریشی

 

بیمارستان فیض

97/10/27

www.ircme.ir

یوو آ و بیماریهای روماتولوژیک

دکترفرزان کیان ارثی

 

بیمارستان فیض

97/9/29

www.ircme.ir

کنگره سراسری چشم

   

تهران

آبان ماه 97

 

چشم پزشکی و پزشکی قانونی

 دکترفرهاد فاضل -دکترسیدعلی اکبرمرتضوی

 

بیمارستان فیض

97/7/26

www.ircme.ir

شبکیه

دکتر علی رضا دهقانی

 

بیمارستان فیض

97/6/22

www.ircme.ir

اربیت و جراحی اعصاب

دکتر بهرام اشراقی

 

بیمارستان فیض

97/5/25

www.ircme.ir

بیماریهای قرنیه

دکتر علی رضا پیمان

 

بیمارستان فیض

97/4/28

www.ircme.ir

استرابیسم

دکتر علیرضا زندی

 

بیمارستان فیض

97/3/31

www.ircme.ir

گلوکوم

دکترمحمودقسامی

 

بیمارستان فیض

97/2/27

www.ircme.ir

ادم پاپی و پاپلیت

دکتر علیرضا دهقانی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/12/27

www.ircme.ir

جوان سازی صورت 

دکتر علیرضا زندی 

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/11/26

www.ircme.ir

ملاحظات قبل ، حین وبعد از عمل جراحی کاتاراکت در کودکان

دکتر حسن رزمجو

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/10/28

www.ircme.ir

مواجهه با رتینوپاتی دیابتی (aprouch to diabetic retinopathy)

دکتر حشمت الله قنبری

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/9/23

www.ircme.ir

تازه های تشخیص و درمان گلوکم

دکتر امیر حسین ملازاده

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/825

www.ircme.ir

اختلالات غیر ارگانیک سیتم بینایی (functional visual disorders)

دکتر فرزان کیان ارثی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/7/27

www.ircme.ir

تکنیکهای فیکو ،چهتکنیکی برای کدام بیمار

دکتر فرهاد فاضل

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/5/26

 www.irc.me.ir

تکنیکهای نوین پیوند قرنیه

دکتر قریشی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

95/12/19

 www.irc.me.ir

 www.irc.me.ir

 

pathologic myopia

 دکتر دهقانی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

95/10/30

 www.irc.me.ir

 

بیماریهای پلک

دکتر اشراقی

دکتراخلاقی

بیمارستان فیض

95/8/27

www.ircme.ir

pathychoroid

دکترقنبری

دکتراخلاقی

بیمارستان فیض

95/7/29

www.ircme.ir

تفسیرoct سرعصب

دکترنادری

دکتراخلاقی

بیمارستان  فیض

95/5/28

www.ircme.ir

تشخیص ودرمان های نوین کراتوکونوس

دکترپیمان

دکتراخلاقی

بیمارستان فیض

95/4/31

www.ircme.ir

کنگره سراسری چشم پزشکی

   

تهران

95/8/21

www.irso.ir

سمینار قرنیه و انتریورسگمنت

دکتردهقانی

دکتراخلاقی

هتل آسمان

13و14و15

1395

www.ircme.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir