سمینار های گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/10-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام سمینار

دبیر کنگره

   محل برگزاری    

تاریخ برگزاری

اسلاید
17 بیماریهای عفونی چشم دکتر قنبری بیمارستان فیض 97/12/16

اسلاید

اسلاید

اسلاید

16

جراحی های رفرکتیو قرنیه 

دکتر فاضل

بیمارستان فیض

97/10/27

اسلاید
15

یوو آ و بیماریهای روماتولوژیک

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/9/29

اسلاید
14

چشم پزشکی و پزشکی قانونی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/7/26

اسلاید

اسلاید

13

شبکیه

دکتر مرتضوی

بیمارستان فیض

97/6/22

اسلاید
12

اربیت و جراحی اعصاب

دکتر زندی

بیمارستان فیض

97/5/25

اسلاید
11

بیماریهای قرنیه

دکتر مرتضوی

بیمارستان فیض

97/4/28

اسلاید
10

استرابیسم

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/3/31

اسلاید
9

گلوکوم

دکتر نادری

بیمارستان فیض

97/2/27

اسلاید
8

ادم پاپی و پاپلیت

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/12/27

اسلاید
7

جوان سازی صورت 

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/11/26

 
6

ملاحظات قبل ، حین وبعد از عمل جراحی کاتاراکت در کودکان

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/10/28

 
5

مواجهه با رتینوپاتی دیابتی (aprouch to diabetic retinopathy)

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/9/23

 
4

تازه های تشخیص و درمان گلوکوم

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/825

اسلاید
3

اختلالات غیر ارگانیک سیتم بینایی (functional visual disorders)

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/7/27

اسلاید
2

تکنیکهای فیکو ،چه تکنیکی برای کدام بیمار

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/5/26

 
1

تکنیکهای نوین پیوند قرنیه

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

95/12/19

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir