سمینار های گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-15:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام سمینار

 مجری

دبیر کنگره

   محل برگزاری    

 زمان

اسلاید

 ادرس اینترنتی

جراحی های رفرکتیو قرنیه 

دکتر سید محمد قریشی

دکتر فاضل

بیمارستان فیض

97/10/27

اسلاید

www.irc.me.ir

یوو آ و بیماریهای روماتولوژیک

دکترفرزان کیان ارثی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/9/29

اسلاید

www.irc.me.ir

چشم پزشکی و پزشکی قانونی

 دکترفرهاد فاضل

دکترسیدعلی اکبرمرتضوی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/7/26

اسلاید

اسلاید

www.irc.me.ir

شبکیه

دکتر علی رضا دهقانی

دکتر مرتضوی

بیمارستان فیض

97/6/22

اسلاید

www.irc.me.ir

اربیت و جراحی اعصاب

دکتر بهرام اشراقی

دکتر زندی

بیمارستان فیض

97/5/25

اسلاید

www.ircme.ir

بیماریهای قرنیه

دکتر علی رضا پیمان

دکتر مرتضوی

بیمارستان فیض

97/4/28

اسلاید

www.ircme.ir

استرابیسم

دکتر علیرضا زندی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

97/3/31

اسلاید

www.irc.me.ir

گلوکوم

دکترعلی صالحی

دکترمحمودقسامی

دکتر نادری

بیمارستان فیض

97/2/27

اسلاید

www.irc.me.ir

ادم پاپی و پاپلیت

دکتر علیرضا دهقانی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/12/27

اسلاید

www.irc.me.ir

جوان سازی صورت 

دکتر علیرضا زندی 

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/11/26

 

www.irc.me.ir

ملاحظات قبل ، حین وبعد از عمل جراحی کاتاراکت در کودکان

دکتر حسن رزمجو

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/10/28

 

www.irc.me.ir

مواجهه با رتینوپاتی دیابتی (aprouch to diabetic retinopathy)

دکتر حشمت الله قنبری

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/9/23

 

www.irc.me.ir

تازه های تشخیص و درمان گلوکوم

دکتر امیر حسین ملازاده

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/825

اسلاید

www.irc.me.ir

اختلالات غیر ارگانیک سیتم بینایی (functional visual disorders)

دکتر فرزان کیان ارثی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/7/27

اسلاید

www.irc.me.ir

تکنیکهای فیکو ،چه تکنیکی برای کدام بیمار

دکتر فرهاد فاضل

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

96/5/26

 

 www.irc.me.ir

تکنیکهای نوین پیوند قرنیه

دکتر قریشی

دکتر اخلاقی

بیمارستان فیض

95/12/19

 

 www.irc.me.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir