سمینار های گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان گنگره مجری دبیر کنگره    محل برگزاری      زمان  ادرس اینتر نتی
ادم پاپی و پاپلیت دکتر علیرضا دهقانی دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/12/27 www.ircme.ir
جوان سازی صورت  دکتر علیرضا زندی  دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/11/26 www.ircme.ir
ملاحظات قبل ، حین وبعد از عمل جراحی کاتاراکت در کودکان دکتر حسن رزمجو دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/10/28 www.ircme.ir
مواجهه با رتینوپاتی دیابتی (aprouch to diabetic retinopathy) دکتر حشمت الله قنبری دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/9/23 www.ircme.ir
تازه های تشخیص و درمان گلوکم دکتر امیر حسین ملازاده دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/825 www.ircme.ir
اختلالات غیر ارگانیک سیتم بینایی (functional visual disorders) دکتر فرزان کیان ارثی دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/7/27 www.ircme.ir
تکنیکهای فیکو ،چهتکنیکی برای کدام بیمار دکتر فرهاد فاضل دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 96/5/26  www.irc.me.ir
تکنیکهای نوین پیوند قرنیه دکتر قریشی دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 95/12/19  www.irc.me.ir

 vitreoretina interface + disorder + l

live surgery

 دکتر فاضل دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 95/11/28
 www.irc.me.ir
pathologic myopia  دکتر دهقانی دکتر اخلاقی بیمارستان فیض 95/10/30
 www.irc.me.ir
بیماریهای پلک دکتر اشراقی دکتراخلاقی بیمارستان فیض 95/8/27 www.ircme.ir
pathychoroid دکترقنبری دکتراخلاقی بیمارستان فیض 95/7/29 www.ircme.ir
تفسیرoct سرعصب دکترنادری دکتراخلاقی بیمارستان  فیض 95/5/28 www.ircme.ir
تشخیص ودرمان های نوین کراتوکونوس دکترپیمان دکتراخلاقی بیمارستان فیض 95/4/31 www.ircme.ir
کنگره سراسری چشم پزشکی     تهران 95/8/21 www.irso.ir
سمینار قرنیه و انتریورسگمنت دکتردهقانی دکتراخلاقی هتل آسمان

13و14و15

1395

www.ircme.ir
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir