سمینارها و کنگره ها گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-14:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
كنفرانس عصب فاسيال 97/12/8 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي و اختلالات دهان (1) 97/11/10 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي سينوس و بيني 97/10/12 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 97/9/13 تالار زيتون
كنفرانس عفونت هاي گوش 97/8/14 تالار زيتون
كنفرانس مشكلات شايع گوش 97/7/10 تالار زيتون
كنفرانس اتيت ها 96/7/24 تالارزيتون
كنفرانس فارنژيت 96/8/16 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي بيني و سينوس 96/9/27 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 96/11/18 تالار زيتون

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir