سمینارها و کنگره ها گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

  

  

عنوان کنگره  محل برگزاری زمان  آدرس ثبت نام اینترنتی
چهارمین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی زیرساختی ایران تهران 26-28 آبان ماه 97 http://www.pterm.org/Default.aspx
سیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان 25-27 مهر ماه 1397 http://13ancong.umsha.ac.ir/find.php?item=1.50.11.fa
11th world congress on cell and tissue science May 9-10 Tokyo Japan Tokyo, Japan 9-10 May 2018 www.tissuesciencecongress.conferenceseries.com
1st International Mediterranean Anatomy Congress Konya, Turkey Sep 6-9 2018 www.imac2018.org
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی  تهران پاییز 97 www.icb2018.com

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

تهران مرکز همایش های رازی 4 الی 6 مهر ماه 1397 www.wtrc.ir
نوزدهمین جشنواره و کنگره بین المللی رویان پزشکی تولید مثل- سلول های بنیادی تهران 7-9 شهریور ماه 1397 www.royancongress.com

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir