سمینارها و کنگره ها گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/19-5:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
سیزدهمین کنگره انجمن درد ایران 10 لغایت 12 آبان 96 مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی- تالار ابوریحان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir