سمینارها و کنگره ها جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-7:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
کنگره جراحی اعصاب اطفال 10 و 11 آبان تهران
کنگره استریوتاکسی 5 الی 10 آبان تهران
کنگره جامعه جراحان 15 الی 20 اردیبهشت 97 تهران
Annual Meeting of Neurosurgical society of Iran on spine surgery 1 تا 3 دی 96 کیش
کنگره میان دوره ای جراحان مغزو اعصاب 19 تا 21 مهر96 ارومیه
کنگره جراحی هیپوفیز 28 بهمن 95 تهران
چهارمین کنگره ونتریکولوستومی و هیدروسفالی 23 الی 24 دی 95 تهران
کنگره جامعه جراحان ستون فقرات  24 الی 24 آدر 95 کیش
کنگره جامعه جراحان ایران اردیبهشت هر سال تهران
کنگره میان دوره ای جراحی اعصاب مهر ماه 95 مشهد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir