سمینارها و کنگره های گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/16-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
همايش ملي اعصاب كودكان شهريور ماه 1396 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كنگره گوارش كودكان 3 لغايت 1395/9/5 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir