سمینارها و کنگره های گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/17-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ برگزاری محل برگزاری اسلاید
5 عدم برگزاری سمینار - 1398-1399 - -
4 كارگاه كشوري احياء

دبیر علمی:

دکتر سجاد رضوی

دبیر اجرایی:

دکتر بهنوش استکی

97/7/29 لغايت 97/8/3 مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اسلاید
3 كنگره نوزادان

دبیر علمی:

دکتر زهره بدیعی

دبیر اجرایی:

دکتر بهزاد برکتین

11 لغايت 1397/7/13 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اسلاید
2 همايش ملي اعصاب كودكان

دبیر علمی:

دکتر محمدرضا قضاوی

دکتر جعفر نصیری

دبیر اجرایی:

دکتر امید یقینی

22 لغايت 1396/6/24 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اسلاید
1 كنگره گوارش كودكان

دبیر علمی:

دکتر فاطمه فاموری

دبیر اجرایی:

دکتر پیمان نصری

3 لغايت 1395/9/5 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اسلاید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir