سمینارها و کنگره های گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 ردیف  عنوان نام و نام خانوادگی تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 کنفرانس ژنتیک اختلالات مادرزادی  دکتر منصور صالحی  96/11/19 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2 کنگره پزشکی مولکولی دکتر محمدرضا شریفی- دکتر مهردادزینلیان

95/9/25 

95/9/26

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3 اولین کنگره سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکی

دکتر مجید خیرالهی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

8 تا 10 شهریور 91 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir