سمینارها و کنگره های گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/10-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

  موضوع سخنران زمان مکان
 

نقش جهش های ژنوم میتوکندری در سرطان

آقای علی مجلسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

96/4/12 شورای گروه
 

Phage display & it's application

آقای علی مجلسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

96/4/11 شورای گروه
  X inactivation mechanisms (choice, counting, failure)  خانم فاطمه فخر دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی  96/3/16 تالار هشت گوش
  Effective factors in MS خانم زهرا ابراهیمی دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی  96/3/16 تالار هشت گوش
  «The Mechanism of Elimination of Paternal Mitochondria»  خانم لیلا صابری، دانشجوی ارشد ژنتیک 96/3/9 تالار هشت گوش
  «Type II diabetes: recent therapeutic advancesand future trends» خانم الناز رحیمی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی 69/3/2 تالار هشت گوش
  «Treating of MS by transplantation of IPSC derived NSCs»  خانم زهره امیرخانی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی 96/3/2 تالار هشت گوش
   «Genetic basis of limb development» خانم مرضیه حسین زاده، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/2/26 تالار هشت گوش
  «Epigenetics in Acute Myeloid Leukemia (AML)»  پانیذ میار، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/2/19 تالار هشت گوش
  «Molecular approaches to determine primary origine of metastatic cancers» با  خانم آوا قدیری، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، 96/2/12 تالار هشت گوش
  - «Genetics and Genomics of Thyroid Neoplasm»  خانم نیوشا مولوی، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/1/19 تالار هشت گوش
  آنالیز و رسم شجره ژنتیکی با استفاده از نرم افزار progeny  دکتر مهرداد زینلیان، عضو هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی و با دستیاری آقای عباس مریدنیا، 96/1/19 تالار هشت گوش
         
 

DNA Microarray in Medical Genetics

ژاله اسدی (ارشد ژنتیک) 95/8/4 تالار شهید طباطبایی
    Long non-coding RNAs in normal and malignant hematopoiesis

 
مرضیه باقری (ارشد بیوتک) 95/8/11 تالار شهید طباطبایی
 

Pitfalls of diagnostic methods and novel approaches to therapeutic three nucleotides repeat disorders

زهرا عباسعلیان (ارشد ژنتیک) 95/8/18 تالار شهید طباطبایی
  exosomal miRNA and cancer مهسا صالحی (ارشد بیوتک) 95/8/25 تالار شهید طباطبایی
  Cell cycle checkpoint in cancer: a therapeutically targetable double-edged sword صفورا قلمکاری (ارشد ژنتیک) 95/9/2 تالار شهید طباطبایی
  Simulating Human Kidney Disorders  فرنوش کیانپور (ارشد بیوتک) 95/9/9 تالار شهید طباطبایی
  Ultraconserved Elements in the Human Genome مائده گنجی (ارشد ژنتیک) 95/9/16 تالار شهید طباطبایی
  Genetic component of human reproductive behavior نوشین زاهدی (ارشد بیوتک) 95/9/23 تالار شهید طباطبایی
 

Molecular aspects of Triple Negative Breast cancer

روشنک سجادی (ارشد ژنتیک) 95/9/30 تالار شهید طباطبایی
  Bioterrorism & Biotechnology مهدیه سرمدی (ارشد بیوتک) 95/10/7 تالار شهید طباطبایی
  Classical papers in Molecular Genetics Dominique Belin 95/11/19 تالار هشت گوش
  بررسی مطالعه مکانیسمی FNDC5 و PPAR-Y در تمایز سلول های بنیادی دکتر کامران قائدی 95/11/26 تالار طباطبایی
         

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir