سمینارها و کنگره های گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
كنگره هاي  مشترك آموزشي با دانشكده دندانپزشكي

21/1/97

25/2/97

1/8/97

30/11/97

دانشكده دندانپزشكي

ليپوساكشن وليپوليز

mohs

 

سمينارها و كنگره هاي كه قرار است در سال 96 اجرا گردد  
كاربردها وتازه هاي ليزر درماني در درماتولوژي 28/11/95 كلينيك پوست ولي زر آرمان – خيابان شيخ مفيد /sites/default/files/users/post/333.pdf

دومین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست ایران

22-24 اردیبهشت 95

 

اولین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست ایران

9-11 اردیبهشت 94

 

هفتمین کنگره سراسری تازه های پوست و زیبایی

30بهمن الی 2 اسفند 92

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir