سمینارها و کنگره های گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان 

نام و نام خانوادگی دبیر

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پیوست

1 حقایق و چالش های درمان با ضد انعقادها دکتر امیر حسین ازهری 99/5/31 سالن شهید حیدری  
2 آریتمی های قلبی دکتر امیر حسین ازهری 98/10/25 سالن همایش های مرکزمیلاد  

3

سمینار مشترک قلب و زنان

دکتر سید محمد هاشمی

97/9/29

تالار آفرینش

 

4

سمینار مشترک قلب و زنان

دکتر سید محمد هاشمی

97/7/26

تالار آفرینش

 

5

سمینار مشترک کاردیونفرولوژی

دکتر سید محمد هاشمی

97/1/30

سالن بیمارستان خورشید

 

6

سمینار مشترک نرولوژی

دکتر سید محمد هاشمی

96/9/30

سالن مرکز چمران

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir