سمینارها و کنگره های گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
کنفرانس یک روزه تازه های درمان با آنتی بیوتیک در اورژانس و مراقبتهای حیاتی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر کیهان گلشنی

هتل کوثر اصفهان

 96/3/4

از ساعت 8 تا 13

www.ircme.ir
دومین مجموعه کنفرانس‌های کاربرد‌هاي سونوگرافی در طب اورژانس

انجمن طب اورژانس اصفهان

گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر بابک معصومی

هتل کوثر اصفهان

11 و 12 آذرماه 95

از ساعت 8 الی 13

www.ircme.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir