سمینارها و کنگره های گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران انجمن علمی طب اورژانس ایران زیر نظر فدراسیون بین المللی طب اورژانس دکتر حجت شیخ مطهر واحدی دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز بین المللی همایشهای  رازی 5-3 دی ماه 98 www.ircme.ir
سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران   تهران هتل بوتیک طوبی 13-14 تیر ماه 98 www.ircme.ir
نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   تهران 25 تا 27 خرداد ماه 98 www.iched9.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir