سمینارها و کنگره های گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/16-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران انجمن علمی طب اورژانس ایران زیر نظر فدراسیون بین المللی طب اورژانس   دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز بین المللی همایشهای  رازی 26-28 آبان ماه 97 www.ircme.ir
XXIIIrd International Conference on
Electrical Machines (ICEM'2018)
    Ramada Plaza Thraki
Alexandroupoli - Greece
September 3-6, 2018  
چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس انجمن علمی طب اورژانس ایران   تهران بیمارستان بهمن

26-29 تیر ماه97

 17-20July 2018

www.ems.medsono.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir