سمینارها و کنگره های گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-13:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
چهاردهمین کنگره سم شناسی و مسمومیت ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز   شیراز آبان ماه 1396  

سیزدهمین کنگره سم شناسي و مسموميت ها

دانشگاه ارومیه   ارومیه اردیبهشت ۱۳۹۴ http://13irtoxico.com
دکتر نسترن ایزدی مود
دکتر فرزاد قشلاقی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir