سمینارها و کنگره های گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/22-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
تظاهرات ریوی در مسمومیت ها مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی اصفهان دکتر نسترن ایزدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تالار زیتون تیرماه 1398 IRCME.IR
چهاردهمین کنگره سم شناسی و مسمومیت ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز   شیراز آبان ماه 1396  

سیزدهمین کنگره سم شناسي و مسموميت ها

دانشگاه ارومیه   ارومیه اردیبهشت ۱۳۹۴ http://13irtoxico.com
دکتر نسترن ایزدی مود
دکتر فرزاد قشلاقی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir