سمینارها و کنگره های گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره

 مجري

دبیر کنگره

محل برگزاری

زمان كنگره

آدرس ثبت نام اینترنتی

بازآموزی مسمومیت ها

گروه سم شناسی بالینی

دکتر دوروشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تالار زیتون

12 دی 98

IRCME.IR

چهاردهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر حجت واحدی سالن همایش های رازی- تهران 3 الی 5 دی ماه 98
 
www.acem.ir

پانزدهمین کنگره سم شناسی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

دکتر پور احمد

دانشکده داروسازی بهشتی

28 آبان تا 1 آذر 98

15toxsbmu@gmail.com

تظاهرات ریوی در مسمومیت ها

مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی اصفهان

دکتر نسترن ایزدی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تالار زیتون

تیرماه 1398

IRCME.IR

چهاردهمین کنگره سم شناسی و مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شیراز

آبان ماه 1396

 

سیزدهمین کنگره سم شناسي و مسموميت ها

دانشگاه ارومیه

 

ارومیه

اردیبهشت ۱۳۹۴

http://13irtoxico.com

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir