سمینارها و کنگره های گروه زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/20-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع زمان مکان
کارگاه دو روزه مهارت آموزي زایمان طبیعی  97/11/8 معاونت درمان، سالن اجتماعات
دوره آموزشی فوریت هاي مامایی 97/10/26 معاونت درمان، سالن اجتماعات
كنفرانس مديريت زايمان طيبعي و فوريتهاي مامايي 97/10/22 مركز مهارتهاي باليني دانشگاه
كارگاه اخلاق حرفه اي ويژه اساتيد

10 ديماه لغايت29 بهمن ماه

كلبه يادگيري
سومين كنگره بين المللي روشهاي كم تهاجمي زنان ومامايي ايران 27-29 آذر ماه 97 تهران- مركز همايشهاي رازي
سمينار مشترك قلب و زنان با امتياز آموزش مداوم 97/9/29- ساعت 7:30 صبح دانشكده مديريت تالار نفيس
كنفرانس يك روزه پزشكي قانوني 97/9/26 - 8 صبح معاونت درمان
كارگاه اخلاق حرفه اي جهت اساتيد 97/9/22 كلبه يادگيري
كنفرانس يك روزه ساماندهي غربالگري سندروم داون 97/9/8 تالار لقمان گسترش
برنامه بازآموزي گروه زنان و مامايي سال 1397 20 لغايت 25 آبان ماه 97 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
كارگاههاي رفتار حرفه اي اعضاي هيات علمي آبان ماه 97 تالار هشت گوش دانشكده پزشكي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir