سمینارها و کنگره های گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
سمینار فوریتهای مامایی (1)

96/7/6

ساعت 8 صبح

بیمارستان شهید بهشتی
کنترل عفونت های بیمارستانی 96/5/18 سالن لجتماعات معاونت درمان
همایش فراورده های حلال 22 تا 24 آذر 96 دانشگاه مشهد
کنفرانس Onco infertility

96/5/10

ساعت7/30 صبح

بيمارستان بهشتي
کنفرانس ناهنجاری های مادرزادی قلب جنین 95/11/14 تالار طباطبایی دانشکده پزشکی

بر كزاري كاركاه اموزشى دو روزه امادكى براى زايمان فيزيولوزيك  براى متخصصين زنان و مامايى

1389 معاونت درمان
Work shop  هيستروسكوپي 28 آوريل 2007 شهر دوربان آفريقاي جنوبي
كارگاه هيستروسكوپي و لاپاروسكوپي 20 آوريل 2008 بيمارستان الزهرا
كارگاه بررسي سونوگرافي بيوشيميايي جنين در سه ماه اول بارداري 2009 بيمارستان بهشتي
برنامه کنفرانس ارزیابی سلامت جنین 95/11/21 بیمارستان شهید بهشتی
برنامه کنفرانس بازآموزی متخصصین زنان و مامایی سال 1395  ( 1 ) آبان ماه 1395 تالار زیتون EDC
برنامه کنفرانس بازآموزی متخصصین زنان و مامیای سال 1395 ( 2 ) آبان ماه 1395 تالار زیتون EDC
برنامه کنفرانس بازآموزی متخصصین زنان و مامایی سال 1395 ( 3) آبان ماه 1395 تالار زیتون EDC
برنامه کنفرانس بازآموزی متخصصین زنان و مامایی سال 1395 ( 4 ) آبان ماه 1395 تالار زیتون EDC
کنفرانس احیای قلبی ریوی 10 الی 11 اسفند ماه 95 معاونت درمان
بازآموزي متخصصين زنان و مامايي 20 لغايت 24 آبان ماه 96 تالار زيتون EDC
كارگاه احياي نوزاد دي ماه 96 5-6 دي ماه 96 مركز مهارتها
كارگاه آموزشي اساتيد 6-28 دي ماه 96 دانشگاه
كنفرانس علمي تحليل ريشه اي مرگ مادران باردار 97/3/30 تالار رازي دانشگاه
سمينار اهميت ارزيابي تغذيه در درمان بيماران بستري 97/5/1 سالن راديولوژي بيمارستان الزهرا
كنگره رويان 7 تا 9 شهريور 97 تهران - سالن همايش رازي
كنفرانس كنترل عفونت هاي بيمارستاني   سالن كنفرانس معاونت درمان
كنفرانس پاتولوژي و درمان تومورهاي تناسلي زنان 97/6/1 تالار زيتون
كارگاههاي رفتار حرفه اي اعضاي هيات علمي آبان ماه 97 تالار هشت گوش دانشكده پزشكي
كنفرانس يك روزه ساماندهي غربالگري سندروم داون 97/9/8 تالار لقمان گسترش
برنامه بازآموزي گروه زنان و مامايي سال 1397 20 لغايت 25 آبان ماه 97 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 97/8/21 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 97/8/22 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 97/8/23 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 97/8/24 تالار زيتون
كارگاه اخلاق حرفه اي جهت اساتيد 97/9/22 كلبه يادگيري

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir