سمینارها و کنگره های گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

رديف عنوان نام و نام خانوادگي دبير     تاريخ برگزاري محل برگزاري اسلايد    
35 کارگاه دو روزه مهارت آموزي زایمان طبیعی دكتر الهه زارعان  97/11/8 معاونت درمان، سالن اجتماعات  
34 دوره آموزشی فوریت هاي مامایی دكتر الهه زارعان 97/10/26 معاونت درمان، سالن اجتماعات  
33 كنفرانس مديريت زايمان طيبعي و فوريتهاي مامايي دكتر الهه زارعان 97/10/22 مركز مهارتهاي باليني دانشگاه  
32 كارگاه اخلاق حرفه اي ويژه اساتيد  

10 ديماه لغايت29 بهمن ماه

كلبه يادگيري  
31 سومين كنگره بين المللي روشهاي كم تهاجمي زنان ومامايي ايران   27-29 آذر ماه 97 تهران- مركز همايشهاي رازي  
30 سمينار مشترك قلب و زنان با امتياز آموزش مداوم   97/9/29- ساعت 7:30 صبح دانشكده مديريت تالار نفيس  
29 كنفرانس يك روزه پزشكي قانوني   97/9/26 - 8 صبح معاونت درمان  
28 كارگاه اخلاق حرفه اي جهت اساتيد دكتر الهه زارعان 97/9/22 كلبه يادگيري  
27 كنفرانس يك روزه ساماندهي غربالگري سندروم داون دكتر الهه زارعان 97/9/8 تالار لقمان گسترش  
26 برنامه بازآموزي گروه زنان و مامايي سال 1397 دكتر فريبا بهنام فر 20 لغايت 25 آبان ماه 97 تالار زيتون  
25 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/21 تالار زيتون  
24 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/21 تالار زيتون  
23 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/21 تالار زيتون  
22 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/21 تالار زيتون  
21 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/21 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/21 تالار زيتون  
20 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/22 تالار زيتون  
19 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/22 تالار زيتون  
18 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/22 تالار زيتون  
17 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/22 تالار زيتون  
16 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/22 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/22 تالار زيتون  
15 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
14 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
13 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
12 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
11 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
10 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
9 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
8 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/23 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/23 تالار زيتون  
7 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
6 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
5 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
4 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
3 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
2 اسلايدهاي بازآموزي گروه زنان 97/8/24 دكتر فريبا بهنام فر 97/8/24 تالار زيتون  
1 كارگاههاي رفتار حرفه اي اعضاي هيات علمي دكتر الهه زارعان آبان ماه 97 تالار هشت گوش دانشكده پزشكي  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir