سمینارها و کنگره های گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/28-9:21
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

عنوان 

نام و نام خانوادگی دبیر

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پیوست

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir