سمینارها و کنگره های گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-10:12
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

عنوان 

نام و نام خانوادگی دبیر

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پیوست

1

اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران 

- دکتر رضا باقریان سرارودی
- دکتر غلامرضا خیرآبادی

 

23

اردیبهشت

1393

مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لینک همایش

2 مداخلات روانی اجتماعی در اختلال شخصیت دکتر فاطمه زرگر 96/3/4 هتل مشاهیر اصفهان  
3 اصول مدیریت استرس و کنترل خشم دکتر فاطمه زرگر 96/5/3 بیمارستان امیرالمومین  
4 اصول خود مراقبتی در سلامت روان دکتر فاطمه زرگر 97/4/7 شبکه بهداشت گلپایگان  
5 روانشناسی سلامت با رویکرد ارتقا سلامت دکتر فاطمه زرگر 97/11/5 بیمارستان خورشید  
6 سمينار سراسري آموزشی-پژوهشی اختلالات روان تنی  دکتر امراله ابراهیمی 93/07/22 دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری  
7 کنفرانس سايكوپاتولوژي اختلالات شخصيت  دکتر امراله ابراهیمی 93/07/05 بيمارستان خورشيد  
8 روان شناسي و تكنولوژي  دکتر امراله ابراهیمی 93/10/27 بيمارستان خورشيد  
10 ارتقای مهارت های تنظیم هیجان در پرستاران  دکتر امراله ابراهیمی 97/01/21 بیمارستان الزهرا   
11 مهارت هاي ارتباطی  دکتر امراله ابراهیمی 1397/05/14 بیمارستان امام حسین ع  
12 مهارت هاي رفتاري و ارتباطي در كودكان  دکتر امراله ابراهیمی 1397/06/25 بیمارستان امام حسین ع  
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir