سمینارها و کنگره های گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
هفدهمين كنگره منطقه اي مديترانه و خاورميانه جراحي آندوسكوپيك و سيزدهمين كنگره بين المللي جراحي كم تهاجمي درون بين ايران در اصفهان 96/8/3   الي 96/8/5

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir