سمینارها و کنگره های گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/02/03-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
     
سيزدهمين كنگره بين المللي سرطان پستان دانشگاه شهيد بهشتي تهران 96/11/25 الي 96/11/27 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
هفدهمين كنگره منطقه اي مديترانه و خاورميانه جراحي آندوسكوپيك و سيزدهمين كنگره بين المللي جراحي كم تهاجمي درون بين ايران در اصفهان 96/8/3   الي 96/8/5

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

كارگاه آموزشي جراحي و تشخيص و درمان شكاف لب و كام 96/7/17 لغايت 96/7/21 داشگاه علوم پزشكي
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir