سمینارها و کنگره های گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
     
     
هفتادمين كنگره جامعه جراحان ايران شاخه گلستان 1 تا 3 آبان 98 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
كنفرانس يك روزه اورژانس و جراحي هاي پيش بيني شده در هموفيلي 97/12/9 دزفول
همايش يك روزه جراحي چاقي (بيماران مبتلا به چاقي مفرط روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 ساعت 12-8 هتل آسمان

برگزاري كارگاه آموزشي روش هاي نوين در جراحي فتق:با حضور Dr.Tim Tollens از كشور بلژيك

روز دوشنبه مورخ 97/11/1 بيمارستان الزهرا
كنگره بين المللي سوختگي شيراز 9و 10 اسفند 97 مجتمع رفاهي دانشگاه شيراز
اولين كنگره بين المللي پريناتالوژي و هفتمين كنگره سراسري پريناتالوژي ونئوناتالوژي 27 تا 30 فروردين 98 مجتمع رفاهي دانشگاه شيراز
چهارمين همايش بيماران مبتلا به بيماريهاي التهابي روده پنجشنبه 97/12/2 تالار گسترش دانشگاه
پنجمين كارگاه هاي نحوه آموزش رفتار حرفه اي ويژه اعضاي هيات علمي

روزهاي دوشنبه 7 جلسه

از  10/10/97

تالار هشت گوش دانشكده پزشكي
هشتمين كنگره بين المللي سوختگي 9 و 10 اسفند ماه سال 97 شيراز مجتمع رفاهي دانشگاه شيراز
شصت و هشتمين كنگره ميان دوره اي جامعه جراحان ايران شاخه اصفهان

97/9/7-8 و

97/8/28-29

اصفهان بيمارستان الزهرا تالار محسن
چهارمين همايش و فن بازار ملي سلامت 97/8/20 الي 97/8/21 تهران
سومين همايش بين المللي ارگونومي ايران 97/7/25 الي 97/7/26 تهران
انجمن جهانی گوارش و كبد 97/2/15 الي 97/2/21 تهران
كنگره بين المللي زخم و ترميم بافت 97/7/4 الي 97/7/6 سالن همايش هاي  رازي تهران
چهل و دومين كنگره جامعه جراحان ايران از تاريخ 97/2/15 لغايت 97/2/19 تهران 97/2/15  لغايت 97/2/19 تهران
سيزدهمين كنگره بين المللي سرطان پستان دانشگاه شهيد بهشتي تهران 96/11/25 الي 96/11/27 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
هفدهمين كنگره منطقه اي مديترانه و خاورميانه جراحي آندوسكوپيك و سيزدهمين كنگره بين المللي جراحي كم تهاجمي درون بين ايران در اصفهان 96/8/3   الي 96/8/5

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

كارگاه آموزشي جراحي و تشخيص و درمان شكاف لب و كام 96/7/17 لغايت 96/7/21 داشگاه علوم پزشكي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir