سمینارها و کنگره های گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
     
شصت و هشتمين كنگره ميان دوره اي جامعه جراحان ايران شاخه اصفهان

97/9/7-8 و

97/8/28-29

اصفهان بيمارستان الزهرا تالار محسن
چهارمين همايش و فن بازار ملي سلامت 97/8/20 الي 97/8/21 تهران
سومين همايش بين المللي ارگونومي ايران 97/7/25 الي 97/7/26 تهران
انجمن جهانی گوارش و كبد 97/2/15 الي 97/2/21 تهران
كنگره بين المللي زخم و ترميم بافت 97/7/4 الي 97/7/6 سالن همايش هاي  رازي تهران
چهل و دومين كنگره جامعه جراحان ايران از تاريخ 97/2/15 لغايت 97/2/19 تهران 97/2/15  لغايت 97/2/19 تهران
سيزدهمين كنگره بين المللي سرطان پستان دانشگاه شهيد بهشتي تهران 96/11/25 الي 96/11/27 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
هفدهمين كنگره منطقه اي مديترانه و خاورميانه جراحي آندوسكوپيك و سيزدهمين كنگره بين المللي جراحي كم تهاجمي درون بين ايران در اصفهان 96/8/3   الي 96/8/5

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

كارگاه آموزشي جراحي و تشخيص و درمان شكاف لب و كام 96/7/17 لغايت 96/7/21 داشگاه علوم پزشكي

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir