سمینارها و کنگره های گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/18-4:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
کووید 19 و چالش های پیش رو 99/4/14 وبینار
تست حساسیت انتی بیوتیکی( سنتی و پیشرفته) 99/3/31 وبینار
کنگره بازآموزی مدون عفونت های دستگاه گوارشی 98/9/21 تالار زیتون (EDC)
کنگره باز آموزی بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید 97/9/22 تالار زیتون (EDC)
سومین گردهمایی بین المللی و همفتمین سمینار سراسری ایدز 97/8/30 تهران
برنامه مدون باکتری شناسی (عفونت های بیمارستانی) 96/4/20 تالار زیتون (EDC)
هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران 96/2/20-21 تهران

Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

95/11/4 تالار فرهیختگان

Bacterial strain typing in the genomic era

95/10/28 تالار فرهیختگان

New and alternative approaches to tackling antibiotic resistance

95/2/27 تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir