سمینارها و کنگره های گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/04-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع مکان زمان آدرس ثبت نام اینترنتی
neutro talk barselon/spain may22-27 2017  
20th international congress parkinson&movement disorders vancouver/Canada 4-8jun 2017 Ihartrich@movment disorders.org
Neurology disorders Sanfrancisco/USA 6-8july2017  
کنگره بین المللی هماتولوژی آنکولوژی شیراز 13-15اردیبهشت www.ichd2017.com
اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران یزد 8الی 10 اردیبهشت 96 wwwssu.ac.ir/award/we
نهمین کنکره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 3الی6 اسفند 1395  
(Global Reserch & Development Services) امارات (دبی) 4 الی 5 اسفند 95  
cell thropy شیراز 28بهمن  
سومین همایش بین المللی ایمنولوژی آسم و آلرژی تهران 27 الی 29 بهمن  
کنگره بین المللی پژوهش در علوم زیر شاخه ایمنی شناسی ترکیه 15 الی 16 بهمن 95  

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir