سمینارها و کنگره های گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع مکان زمان آدرس ثبت نام اینترنتی
neutro talk barselon/spain may22-27 2017  
20th international congress parkinson&movement disorders vancouver/Canada 4-8jun 2017 Ihartrich@movment disorders.org
Neurology disorders Sanfrancisco/USA 6-8july2017  
کنگره بین المللی هماتولوژی آنکولوژی شیراز 13-15اردیبهشت www.ichd2017.com
اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران یزد 8الی 10 اردیبهشت 96 wwwssu.ac.ir/award/we
نهمین کنکره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 3الی6 اسفند 1395  
(Global Reserch & Development Services) امارات (دبی) 4 الی 5 اسفند 95  
cell thropy شیراز 28بهمن  
سومین همایش بین المللی ایمنولوژی آسم و آلرژی تهران 27 الی 29 بهمن  

 Global Conference on physiotherap

Kuala Lumpur Malaysia  29-30  مرداد 97 https ://scientificfedration .com/physiotherapy
Asia pacific Association of Allergy,Asthma and  Clinincal Immnology &the Asa pacific Association of Pediatric Allergy Respirology and Immunology  Bangkok Thiland  19-22 مهر 97 APAAACI&APAPARI
Inflammation and immnity in Disorders of the Brain and Mind  Barcelona spain  24-26 آبان /17-15 Nov  
Istnational congress on inflammation  تهران 7-9 اسفند 

Nci.iaari.ir /nci@iaari.ir 

021-669170060

10th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress Barcelona, Spain 13-14 Esfand  
       
       

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir