سمینارها و کنگره های گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/01/19-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع  نام و نام خانوادگی دبیر محل برگزاری تاریخ برگزاری اسلاید
  neutro talk   barselon/spain may22-27 2017  
  20th international congress parkinson&movement disorders   vancouver/Canada 4-8jun 2017 Ihartrich@movment disorders.org
  Neurology disorders   Sanfrancisco/USA 6-8july2017  
  کنگره بین المللی هماتولوژی آنکولوژی   شیراز 13-15اردیبهشت www.ichd2017.com
  اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران   یزد 8الی 10 اردیبهشت 96 wwwssu.ac.ir/award/we
  نهمین کنکره بین المللی آزمایشگاه و بالین   تهران 3الی6 اسفند 1395  
  (Global Reserch & Development Services)   امارات (دبی) 4 الی 5 اسفند 95  
  cell thropy   شیراز 28بهمن  
  سومین همایش بین المللی ایمنولوژی آسم و آلرژی   تهران 27 الی 29 بهمن  
 

 Global Conference on physiotherap

  Kuala Lumpur Malaysia  29-30  مرداد 97 https ://scientificfedration .com/physiotherapy
  Asia pacific Association of Allergy,Asthma and  Clinincal Immnology &the Asa pacific Association of Pediatric Allergy Respirology and Immunology    Bangkok Thiland  19-22 مهر 97 APAAACI&APAPARI
  Inflammation and immnity in Disorders of the Brain and Mind    Barcelona spain  24-26 آبان /17-15 Nov  
  Istnational congress on inflammation    تهران 7-9 اسفند 

Nci.iaari.ir /nci@iaari.ir 

021-669170060

  10th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress   Barcelona, Spain 13-14 Esfand  
           
           

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir