سمینارها و کنگره های گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع مکان زمان آدرس ثبت نام اینترنتی
neutro talk barselon/spain may22-27 2017  
20th international congress parkinson&movement disorders vancouver/Canada 4-8jun 2017 Ihartrich@movment disorders.org
Neurology disorders Sanfrancisco/USA 6-8july2017  
کنگره بین المللی هماتولوژی آنکولوژی شیراز 13-15اردیبهشت www.ichd2017.com
اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران یزد 8الی 10 اردیبهشت 96 wwwssu.ac.ir/award/we
نهمین کنکره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 3الی6 اسفند 1395  
(Global Reserch & Development Services) امارات (دبی) 4 الی 5 اسفند 95  
cell thropy شیراز 28بهمن  
سومین همایش بین المللی ایمنولوژی آسم و آلرژی تهران 27 الی 29 بهمن  
کنگره بین المللی پژوهش در علوم زیر شاخه ایمنی شناسی ترکیه 15 الی 16 بهمن 95  

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir