سمینارها و کنگره های گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
ارولوژي ايران 2-5 خرداد 1396 تهران مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي /sites/default/files/users/orology/cko.pdf
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir