سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/30-12:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
چهارمین کنفرانس منطقه ای مرکز و جنوب انجمن ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان دکتر سیدعلی مرعشی نژاد سالن کنفرانس بیمارستان بزرگ نفت اهواز 29 الی 31 فروردین 97 www.ircme.ir
5th Biennial International congress of Iranian Society of Knee Surgery, Arthroscopy and sports Treamatology انجمن جراحان زانو ایران دکتر حمیدرضا یزدی جزیزه کیش 14-17 Feb 2018 www.ircme.ir
2nd international Tehran Symposium Hip انجمن جراحان ارتوپدی ایران   مرکز همایشهای رازی تهران 5-4 بهمن ماه 96 www.ircme.ir
بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران دکتر سهراب کیهانی

هتل المپیک تهران

29 آبان لغایت 3 آذر 96 www.ircme.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir