سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/23-4:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی

کمردرد و مهره بینابینی

سخنران:

دکتر عبداله هادی

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/11/16 www.ircme.ir

انتخاب اپروچ مناسب در شکستگی های استابولوم

سخنران:

دکتر هادی روان بد

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/10/18 www.ircme.ir

آرتریت یونی کمپارتمان: استئوتومی یا UKA

سخنران:

دکتر حسین اکبری اقدم

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/9/20 www.ircme.ir

شکستگی های استئوپروتیک مهره ها

سخنران:

دکتر علی عندلیب

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/8/22 www.ircme.ir

روش های غیرجراحی درمان اسکولیوز

سخنران:

دکتر محمدرضا اعتمادی فر

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/7/10 www.ircme.ir

شکستگی دیستال هومروس  بالغین

سخنران:

دکتر مجتبی بنی اسدی

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/6/20 www.ircme.ir

ضایعات شبه تومور

سخنران:

دکتر محسن حیدری

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/5/16 www.ircme.ir

تازه ترین گایدلاین ها جهت پیشگیری از عفونت محل جراحی

سخنران:

دکتر مهدی تیموری

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/4/26 www.ircme.ir

شکستگی های دیستال رادیوس

سخنران:

دکتر علی دهقان

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان دکتر مهدی مطیفی فرد وبینار 99/2/25 www.ircme.ir
چهلمین کنگره بین المللی ارتوپدی سیکات     Muscat, Oman 13-16آذر ماه 98 www.ircme.ir
بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران   تهران هتل المپیک 13 تا 17 آبان ماه 98 www.ircme.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir