سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
AO Hand surgery 2018 انجمن جراحان دست ایران دکتر ابوالقاسم زارع زاده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 و 8 تیرماه 97 www.ircme.ir
کنگره پا و زانو در شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   بیمارستان شهید چمران 12-14اردیبهشت ماه 97 www.ircme.ir
AO Spine 2018 انجمن جراحان ستون فقرات ایران دکتر محمدرضا اعتمادی فر هتل کوثر 30 الی 31 فروردین 97 www.ircme.ir
چهارمین کنفرانس منطقه ای مرکز و جنوب انجمن ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان دکتر دشت بزرگ سالن کنفرانس بیمارستان بزرگ نفت اهواز 29 الی 31 فروردین 97 www.ircme.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir