سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران   جزیره کیش 21-25 بهمن ماه 98 www.iskast.ir
چهلمین کنگره بین المللی ارتوپدی سیکات     Muscat, Oman 13-16آذر ماه 98 www.ircme.ir
بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران   تهران هتل المپیک 13 تا 17 آبان ماه 98 www.ircme.ir
سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده توانبخشی   اصفهان 4 تا 6 اردیبهشت ماه 98 www.ircme.ir
همایش سالیانه انجمن ارتوپدی جنوب و مرکز کشور (تازه های تشخیص و درمان در ارتوپدی)

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر حیدرنژاد یزد بلوار جمهوری اسلامی هتل زنبق 28 تا 30 فروردین ماه 98 www.ircme.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir