سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران   تهران

30 مهر تا 4 آبان 97

22-26Oct 2018

www.ircme.ir
AO Hand surgery 2018 انجمن جراحان دست ایران دکتر ابوالقاسم زارع زاده بیمارستان میلاد اصفهان 4 و 5 مرداد ماه 97 www.ircme.ir
کنگره پا و زانو در شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   بیمارستان شهید چمران 12-14اردیبهشت ماه 97 www.ircme.ir
AO Spine 2018 انجمن جراحان ستون فقرات ایران دکتر محمدرضا اعتمادی فر هتل کوثر 30 الی 31 فروردین 97 www.ircme.ir
چهارمین کنفرانس منطقه ای مرکز و جنوب انجمن ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان دکتر دشت بزرگ سالن کنفرانس بیمارستان بزرگ نفت اهواز 29 الی 31 فروردین 97 www.ircme.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir