سمینارها و کنگره های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/13-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره  مجري دبیر کنگره محل برگزاری زمان كنگره آدرس ثبت نام اینترنتی
بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران دکتر سهراب کیهانی

هتل المپیک تهران

29 آبان لغایت 3 آذر 96 www.ircme.ir
استئوتومی در ناهنجاری های لگن نجمن جراحان ارتوپدی کودکان با همکاری شاخه فارس دکتر مهزاد جاوید شیراز بیمارستان دنا 27 مهر ماه 96 www.ircme.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir