سمینارها و کنگره های پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع نام و نام خانوادگی دبیر برگزاری زمان مکان
دومین کنگره سالانه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر  انجمن پزشکی اجتماعی ایران 27 الی 29 بهمن 97 آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- دیابت 2 خانم دکتر شاه ثنایی 11 دی 97 گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- چاقی خانم دکتر بابک

20 آذر 97

گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی-دیابت 1 خانم دکتر گلشیری

22 آبان 97

گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- فعالیت فیزیکی خانم دکتر فرج زادگان

 17 مهر 97

گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت از افسردگی با رویکرد خانواده آقای دکتر محمودیان 96/10/21 بیمارستان امین
کنفرانس مراقبت از افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان آقای دکتر محمودیان 96/2/7 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی آقای دکتر محمودیان 95/12/19 گروه پزشکی اجتماعی
کنگره سالانه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر   26 الی 29 بهمن 95 آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی آقای دکتر محمودیان 95/10/19 تالار طباطبایی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی آقای دکتر محمودیان 95/10/9 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی آقای دکتر محمودیان 95/9/4 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی آقای دکتر محمودیان 95/8/20 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع دیابت آقای دکتر محمودیان 95/5/20 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/4/28 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/4/22 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/4/3 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/3/28 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/3/20 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/3/11 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/3/4 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/2/21 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک آقای دکتر احمد رضا زمانی 95/2/10 گروه پزشکی اجتماعی

  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir