سمینارها و کنگره های پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-12:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
دومین کنگره سالانه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر  27 الی 29 بهمن 97 مفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- دیابت 2 11 دی 97 گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- چاقی

20 آذر 97

گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی-دیابت 1

22 آبان 97

گروه پزشکی اجتماعی
مجموعه کنفرانس های اصلاح سبک زندگی- فعالیت فیزیکی

 17 مهر 97

گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت از افسردگی با رویکرد خانواده 96/10/21 بیمارستان امین
کنفرانس مراقبت از افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان 96/2/7 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی 95/12/19 گروه پزشکی اجتماعی
کنگره سالانه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر 26 الی 29 بهمن 95 آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی 95/10/19 تالار طباطبایی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی 95/10/9 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی 95/9/4 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع افسردگی ویژه مراکز آموزشی 95/8/20 گروه پزشکی اجتماعی
کنفرانس مراقبت جامع دیابت 95/5/20 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/4/28 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/4/22 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/4/3 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/3/28 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/3/20 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/3/11 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/3/4 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/2/21 گروه پزشکی اجتماعی
کارگاه سایکوسوماتیک 95/2/10 گروه پزشکی اجتماعی
The Trans theoretical Model and Breast cancer screening: its application among Iranian women with a family history of breast cancer/Women’s Health and Breast Cancer 2016
london
Coping Skill Improve Quality of Life in Women with Breast Cancer and Maladaptive Coping Style/The 15th Congress of the International Federation for Psychiatric Epidemiology 2015 Bergen, Norway

  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir