سمینارها و کنگره های عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

سمینار ها و کنفرانس ها و سمپوزیوم ها تاریخ
بیست و هفتمین کنگره ی بیماریهای عفونی (تهران)  97/10/22 لغایت 97/10/26

کنفرانس یک روزه ی انفولانزا و واکسیناسیون

مکان: هتل کوثر

97/7/5

کنفرانس یک روزه ی بیماریهای عفونی شایع

مکان: هتل مشاهیر

97/4/28

سمپوزیوم یک روزه ی عفونت قارچی در بیماران پیوند

مکان: هتل کوثر

97/4/7
کنفرانس یک روزه ی انفولانزا

97/1/23

97/1/30

بیست و ششمین کنگره ی بیماریهای عفونی و گرمسیری (تهران) 96/10/9 الی 96/10/13
سمینار کشوری و نشست انجمن بیماریهای عفونی کل کشور (هتل سفیر)

96/7/26

96/7/27

کنفرانس یک روزه ی بیماریهای شایع عفونی (هتل کوثر) 96/5/26
تجويز و مصرف منطقي آنتي بيوتيكها 1 (خانه پزشک) 96/4/28
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد 3 96/3/25
تجویز منطقی انتی بیوتیک 96/3/4
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 96/2/29
عفونت های حاد و مزمن و عوارض مربوطه 96/2/24
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد (هتل کوثر سالن چشم انداز) 96/2/21
عفونت های بیمارستانی
 
96/2/19
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 1 96/2/14
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد3 96/1/31
مصرف منطقی آنتی بیوتیک 96/1/27
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 2 96/1/25
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/1/24
مدیریت خطاهای پزشکی 95/12/17
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد3 95/12/13
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/12/12
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/12/11
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/12/6
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد ها 5 95/12/5
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/12/4
بیماری های شایع عفونی 95/12/3
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضددرد 95/11/30
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد ها 4 95/11/28
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 3 95/11/15
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/11/14
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/11/13
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/11/8
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/11/7
بیماری های شایع عفونی 95/11/5
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد  95/10/23
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 3 95/10/17
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/10/16
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 95/10/15
بیماریهای امیزشی 95/10/15
بیماریهای امیزشی 95/10/8
بیماری های شایع عفونی 95/10/4
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/9/26
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/9/25
اصول تجویز منطقی دارو در شایع ترین بیماریهای طب سرپایی 1 95/9/24
بیماری های شایع عفونی 95/9/9
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/8/20
بیماریهای واگیر هپاتیت -ایدز -آنفولانزا 95/8/19
بیماریهای واگیر هپاتیت -ایدز -آنفولانزا 95/8/18
بیماری های شایع عفونی 95/8/11
مدیریت بیماری سل با رویکرد به راهنماهای بالینی کشوری 95/7/28
انفولانزای اپیدمیک 95/7/16
مدیریت بیماری سل با رویکرد به راهنماهای بالینی کشوری 95/7/14
بیماری های شایع عفونی 95/7/13
سمینار کشوری و نشست انجمن عفونی کل کشور (هتل سفیر)

95/7/7

95/7/8

بیماری های شایع عفونی 95/6/16
بیماری زیکا و بیماری های اسهالی 95/5/31
بیماری های شایع عفونی 95/5/19
بیماری زیکا  95/5/7
بیماریهای شایع عفونی 95/4/22
کنفرانس انفولانزای اپیدمیک 95/11/4
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/4/10
انفولانزای اپیدمیک 95/3/28
بیماریهای شایع عفونی 95/3/25
انفلونزای اپیدمیک 95/3/21
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/3/14
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/3/2
انفلونزای اپیدمیک 95/2/31
انفلونزای اپیدمیک 95/2/10
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/2/9
انفلونزای اپیدمیک 95/2/3
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/1/27
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/1/20

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir