سمینارها و کنگره های عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/17-18:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ برگزاری محل برگزاری اسلاید 
28 کنفرانس ادواری عفونی ارایه دهنده جناب آقای دکتر رستمی دکتر فرزین خوروش 98/11/17 بیمارستان الزهرا (س) کلاس شماره 5  
27 کنفرانس یک روزه ی تجویز منطقی آنتی بیوتیک دکتر فرزین خوروش 98/11/17 هتل پارسیان کوثر  
26 کنفرانس یک روزه ی منطقی آنتی بیوتیک دکتر فرزین خوروش 98/11/3 هتل پارسیان کوثر  
25 ادواری عفونی ارایه دهنده خانم دکتر نصری دكتر فرزين خوروش 98/10/19 بيمارستان الزهرا (س) كلاس شماره 5  
24 ادواري عفوني ارائه دهنده خانم دكتر رويا شركت  دكتر فرزين خوروش  98/8/23 بيمارستان الزهرا (س) كلاس شماره 5  
23

   كنفرانس يك روزه مصرف منطقي آنتي بيوتيك دربيماريهاي عفوني شايع 

دكتر فرزين خوروش 98/8/30 هتل كوثر -
22 ادواري عفوني (ارائه دهنده دكتر مرتضي پوراحمد) دكتر فرزين خوروش  98/7/18 بيمارستان الزهرا (س) كلاس شماره 5  
21

   كنفرانس يك روزه تجويز منطقي آنتي بيوتيك درعفونتهاي استخواني و تنفسي

دكتر فرزين خوروش 98/7/25 هتل آسمان  -
20 احتیاطات استاندارد کنترل عفونت دکتر آتوسا حکمی فرد 98/7/23 مرکز آموزشی درمانی امین -
19 استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت دکتر آتوسا حکمی فرد 98/6/30 مرکز آموزشی درمانی امین -
18

   كنفرانس يك روزه مصرف منطقي آنتي بيوتيك دربيماريهاي عفوني شايع 

دكتر فرزين خوروش 98/6/14 هتل كوثر   
17 تجويز منطقي آنتي بيوتيك در بيماريهاي عفوني دکتر فرزین خوروش 98/5/17 هتل کوثر -
16 عفونت هاي قارچي در بيماران بستري در ICU و بيماران مبتلا به نقص ايمني دکتر فرزین خوروش 98/4/27 هتل کوثر -
15 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 98/4/27 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
14 تجويز منطقي انتي بيوتيك و عفونتهاي گوارشي، ادراري و تنفسي دکتر فرزین خوروش 98/4/20 هتل کوثر -
13 مکانیسم های مقاومت میکروبی و آشنایی با درمان مناسب دکتر آتوسا حکمی فرد 98/3/26 مرکز آموزشی درمانی امین -
12 مصرف منطقي آنتي بيوتيك دربيماريهاي عفوني شايع دکتر فرزین خوروش 98/3/23 هتل آسمان -
11 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 98/3/23 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
10 بیماریهای واگیر دار دکتر آتوسا حکمی فرد 98/3/22 بیمارستان فارابی -
9 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 98/2/19 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
8 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 97/11/25 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
7 پنومونی اکتسابی و بیماری های مزمن ریوی و سینوزیت دکتر فرزین خوروش 97/11/25 هتل کوثر -
6 تجويز منطقي آنتي بيوتيك در عفونتهاي سيستم ادراري دکتر فرزین خوروش 97/10/27 هتل کوثر -
5 ادواری عفونی ( کنفرانس مشترک با گروه غدد) دکتر فرزین خوروش 97/10/20 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
4 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 97/9/22 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
3 ادواری عفونی دکتر فرزین خوروش 97/8/24 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) -
2 تجويز منطقي آنتي بيوتيك در عفونتهاي تنفسي دکتر فرزین خوروش 97/8/9 هتل کوثر -
1 عفونتهای شایع تنفسی و ادراری دکتر فرزین خوروش 97/7/26 هتل کوثر -

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir