سمینارها و کنگره های عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-20:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کنفرانس ادواری استاد سخنران  تاریخ
پاپیلوما ویروس

دکتر پوراحمد 

 
سندرم اتواينفلاماتوري

دکتر شرکت 

 
ازوفاژيت

دکتر یزدانی 

 
مباني عفونت در پيوند

دکتر شیرانی 

 
مديريت هپاتيت C در بيماران خاص

دکتر عطایی 

96/12/25
sepsis and septic shock

دکتر حکمی فرد 

96/11/26
پروستاتیت و عفونت ادراری 

دکتر خوروش 

96/9/23
 پنومونی نازوکومیال

دکتر حکمی فرد 

96/8/25
پروفيلاكسي در بيماران مبتلا به كانسر   

 دكتر  حقيقي پور 

96/7/20
     
تولارمی دکتر پوراحمد  95/11/21
درمان عفونت های قارچی در نوتروپنی دکتر میدانی  95/10/23
هپاتیت C در جمعیت خاص دکتر عطایی  95/9/18
ایمنی و عفونت در پیوند مغز استخوان دکتر شرکت  95/8/27
درمان اند.کاردیت باکتریال دریچه طبیعی دکتر یزدانی  95/7/15
مدیریت درمان کاندیدیازیس  دکتر شیرانی  95/3/20
درمان های جدید در عفونت های تناسلس و بعد از جراحی زنان دکتر صالحی  95/2/23

 

سمینار ها و کنفرانس ها و سمپوزیوم ها تاریخ
کنفرانس یک روزه ی انفولانزا

97/1/23

97/1/30

بیست و ششمین کنگره ی بیماریهای عفونی و گرمسیری (تهران) 96/10/9 الی 96/10/13
سمینار کشوری و نشست انجمن بیماریهای عفونی کل کشور (هتل سفیر)

96/7/26

96/7/27

کنفرانس یک روزه ی بیماریهای شایع عفونی (هتل کوثر) 96/5/26
تجويز و مصرف منطقي آنتي بيوتيكها 1 (خانه پزشک) 96/4/28
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد 3 96/3/25
تجویز منطقی انتی بیوتیک 96/3/4
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 96/2/29
عفونت های حاد و مزمن و عوارض مربوطه 96/2/24
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد (هتل کوثر سالن چشم انداز) 96/2/21
عفونت های بیمارستانی
 
96/2/19
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 1 96/2/14
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد3 96/1/31
مصرف منطقی آنتی بیوتیک 96/1/27
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 2 96/1/25
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/1/24
مدیریت خطاهای پزشکی 95/12/17
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد3 95/12/13
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/12/12
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/12/11
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/12/6
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد ها 5 95/12/5
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/12/4
بیماری های شایع عفونی 95/12/3
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضددرد 95/11/30
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد ها 4 95/11/28
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 3 95/11/15
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/11/14
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 96/11/13
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/11/8
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/11/7
بیماری های شایع عفونی 95/11/5
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد  95/10/23
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 3 95/10/17
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها وداروهای ضد درد 2 95/10/16
اصول تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و ضد درد 1 95/10/15
بیماریهای امیزشی 95/10/15
بیماریهای امیزشی 95/10/8
بیماری های شایع عفونی 95/10/4
انفلوانزای اپیدمیک 2 95/9/26
انفلوانزای اپیدمیک 1 95/9/25
اصول تجویز منطقی دارو در شایع ترین بیماریهای طب سرپایی 1 95/9/24
بیماری های شایع عفونی 95/9/9
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/8/20
بیماریهای واگیر هپاتیت -ایدز -آنفولانزا 95/8/19
بیماریهای واگیر هپاتیت -ایدز -آنفولانزا 95/8/18
بیماری های شایع عفونی 95/8/11
مدیریت بیماری سل با رویکرد به راهنماهای بالینی کشوری 95/7/28
انفولانزای اپیدمیک 95/7/16
مدیریت بیماری سل با رویکرد به راهنماهای بالینی کشوری 95/7/14
بیماری های شایع عفونی 95/7/13
سمینار کشوری و نشست انجمن عفونی کل کشور (هتل سفیر)

95/7/7

95/7/8

بیماری های شایع عفونی 95/6/16
بیماری زیکا و بیماری های اسهالی 95/5/31
بیماری های شایع عفونی 95/5/19
بیماری زیکا  95/5/7
بیماریهای شایع عفونی 95/4/22
کنفرانس انفولانزای اپیدمیک 95/11/4
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/4/10
انفولانزای اپیدمیک 95/3/28
بیماریهای شایع عفونی 95/3/25
انفلونزای اپیدمیک 95/3/21
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/3/14
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد درد 95/3/2
انفلونزای اپیدمیک 95/2/31
انفلونزای اپیدمیک 95/2/10
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/2/9
انفلونزای اپیدمیک 95/2/3
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/1/27
روش تجویز منطقی آنتی بیوتیکها و داروهای ضد درد 95/1/20

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir