سمینارها و کنگره های اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران بهمن 98 مازندران- ساری- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم- سالن مصباح

دهمین کنگره بین المللی روان درمانی/ اجلاس آسیایی،

اردیبهشت ۹۷ تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دّر دریاری اخلاق در تعلیم و تربیت عمومی اردیبهشت 97 تهران- دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه
دومین همایش ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس اردیبهشت 97 شیراز- سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس- دفتر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir