سمینارها و کنگره ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اسفند 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

بهمن 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

دي 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آذر 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آبان 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم
 
سمینارهای گروه داخلی
عنوان سمینار تاریخ برگزاری محل برگزاری دبیر برنامه
درمان دیابت 1397/9/8 تالار زیتون دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/9/29 تالار زیتون دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/10/26 تالار محسن دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/11/3 تالار محسن دکتر مژگان کریمی فر
آسم 1397/11/5 هتل آسمان دکتر محمد امامی
کنفرانس همودیالیز 1397/11/25 سالن کنفرانس بیمارستان خورشید دکتر شهرزاد شهیدی
چهاردهمین همایش بیماران مبتلا به کولیت اولسرو و کرون اصفهان 1397/12/2 مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه/تالارهای گسترش دکتر بابک تمیزی فر
همایش پزشکان به مناسبت روز جهانی کلیه 1397/12/21 تالار محسن بیمارستان الزهرا دکتر محمد متین فر
       

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir