سمینارها و کنگره ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-6:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بهمن 98  هفته اول  هفته دوم  هفته سوم  هفته چهارم  هفته پنجم
دي 98 هفته اول  هفته دوم  هفته سوم  هفته چهارم  
آذر 98  هفته اول  هفته دوم  هفته سوم هفته چهارم  
آبان 98  هفته اول  هفته سوم هفته چهارم     
مهر 98  هفته اول  هفته دوم  هفته سوم  هفته چهارم  هفته پنجم 

خرداد 98 

هفته اول  هفته سوم  هفته چهارم     

ارديبهشت 98 

 هفته اول هفته دوم   هفته سوم   هفته چهارم  هفته پنجم 

فروردين 98

هفنه سوم  هفته چهارم       

اسفند 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

بهمن 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

دي 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آذر 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آبان 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم
 
سمینارهای گروه داخلی
عنوان سمینار تاریخ برگزاری محل برگزاری دبیر برنامه
درمان دیابت 1397/9/8 تالار زیتون دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/9/29 تالار زیتون دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/10/26 تالار محسن دکتر مژگان کریمی فر
درمان دیابت 1397/11/3 تالار محسن دکتر مژگان کریمی فر
آسم 1397/11/5 هتل آسمان دکتر محمد امامی
کنفرانس همودیالیز 1397/11/25 سالن کنفرانس بیمارستان خورشید دکتر شهرزاد شهیدی
چهاردهمین همایش بیماران مبتلا به کولیت اولسرو و کرون اصفهان 1397/12/2 مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه/تالارهای گسترش دکتر بابک تمیزی فر
همایش پزشکان به مناسبت روز جهانی کلیه 1397/12/21 تالار محسن بیمارستان الزهرا دکتر محمد متین فر
       

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir