سمینارها و همایش ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/03/03-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان محورهای پژوهشی دبیرعلمی دبیراجرائی  زمان و مکان اجرا
         

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir