سمینارهای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/01/23-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان استاد راهنما دستیار تاریخ برگزاری محل برگزاری
 اولین کنگره سراسری نوروماسکولاروالکترودیاگنوزیس ایران  دکتر بصیری    اول ودوم اردیبهشت 90  سالن های گسترش دانشگاه
         
         

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir