سمینارهای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/01/23-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان استاد راهنما دستیار تاریخ برگزاری محل برگزاری
 اولین کنگره سراسری نوروماسکولاروالکترودیاگنوزیس ایران  دکتر بصیری    اول ودوم اردیبهشت 90  سالن های گسترش دانشگاه
         
         

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir