سمینارهای و کنگره های گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع زمان مکان
17th International Conference on Pathology and Cancer Epidemiology October 08-09 2018 Edinburgh,Scotland
     
کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز  7 لغایت 9 آذر ماه 1397 هتل بزرگ شیراز
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی 5 الی 6 دی ماه 1397 ایران - کرج
بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 14 لغایت 16 آذرماه 1397 مرکز همایش های بین المللی رازی - تهران
کنگره بین المللی سیتولوژی ایران 27-30 فروردین 1397 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی و مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کنگره بین المللی سیتولوژی 12,13,14 اردیبهشت ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره بین المللی سیتولوژی 1و2و3 اردیبهشت 94 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره پاتولوژی ریه 21و22 اردیبهشت ماه 92 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
     

 

 

 

 

 

 

 

عنوان کنگره گروه دبیر کنگره محل برگزاری تاریخ شروع آدرس ثبت نام اینترنتی
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3/2/92  Iran cytology.org
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  9/2/93  Iran cytology.org
 پاتولوژی ریه  آسیب شناسی خانم دکتر دیانا طاهری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  21,22 /2/92  
کنگره بین المللی سیتولوژی آسیب شناسی آقای دکتر منصور مهزاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1و2و3 اردیبهشت 94 Iran cytology .org

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir