سمینارهای و کنگره های گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/12/28-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع زمان مکان
     
کنفرانس علمی یک روزه سیتولوژی 17 مرداد ماه 98 تهران - مرکز تحقیقات سرطان کشور
رویکرد بالینی و سیتوپاتولوژیکی به نئوپلاسم غدد بزاقی 16 آبان ماه 98 تهران  - بیمارستان امام حسین
بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه  3 تا 5مهرماه 98   تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی
41th  Anumal Seminar Pathology Review 9-14 February 2020 Colorado
17th Asia Pacific Pathology Congress  21-22 August 2019 Singapore
17thInternational conferance on Cytopathology and Histopatology 26-27 Joly 2019 Canada-vancover
دوازدهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین 21 لغایت 23 آذرماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
17th International Conference on Pathology and Cancer Epidemiology October 08-09 2018 Edinburgh,Scotland
     
کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز  7 لغایت 9 آذر ماه 1397 هتل بزرگ شیراز
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی 5 الی 6 دی ماه 1397 ایران - کرج
بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 14 لغایت 16 آذرماه 1397 مرکز همایش های بین المللی رازی - تهران
کنگره بین المللی سیتولوژی ایران 27-30 فروردین 1397 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی و مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کنگره بین المللی سیتولوژی 12,13,14 اردیبهشت ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره بین المللی سیتولوژی 1و2و3 اردیبهشت 94 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره پاتولوژی ریه 21و22 اردیبهشت ماه 92 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
     

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir