سمینارهای و کنگره های گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع زمان مکان
کنگره بین المللی سیتولوژی 12,13,14 اردیبهشت ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره بین المللی سیتولوژی 1و2و3 اردیبهشت 94 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی
کنگره پاتولوژی ریه 21و22 اردیبهشت ماه 92 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
     

 

 

 

 

 

 

 

عنوان کنگره گروه دبیر کنگره محل برگزاری تاریخ شروع آدرس ثبت نام اینترنتی
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3/2/92  Iran cytology.org
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  9/2/93  Iran cytology.org
 پاتولوژی ریه  آسیب شناسی خانم دکتر دیانا طاهری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  21,22 /2/92  
کنگره بین المللی سیتولوژی آسیب شناسی آقای دکتر منصور مهزاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1و2و3 اردیبهشت 94 Iran cytology .org

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir