سمینارهای و کنگره های فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-21:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 26-29 بهمن ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir