سمینارهای و کنگره های فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق 20-23 شهریور ماه 1397 سالن همایش های بین المللی برج میلاد، تهران
سیزدهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 3-6 شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir