سمینارهای و کنگره های فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 اصول کار، تجویز دارو و نمونه گیری در حیوانات آزمایشگاهی

دکتر آزاده یزدی

دکتر مائده قاسمی

98/7/17 گروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir