سمینارهای و کنگره ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-23:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ برگزاری محل برگزاری  
14 کنفرانس علمی یک روزه سونوگرافی مامایی دکتر آتوسا ادیبی 9 اسفند ماه 97 هتل کوثر اصفهان اسلاید
13 سمینار دو روزه تصویربرداری اندام دکتر مهدی کرمی 27 و 28 دی ماه 97 مشهد اسلاید
12 کنفرانس یک روزه سیستم اسکلتی - عضلانی و کنتراست نفروپاتی دکتر غراله جمالی پور صوفی 13 دی ماه 97 اصفهان اسلاید
11 سمینار یک روزه تصویربرداری اطفال دکتر مریم ریاحی نژاد 27 آذر ماه 97 اصفهان اسلاید
10 کورس سی تی آنژیوگرافی قلب دکتر مریم مرادی 18 و 19 مرداد ماه 97 اصفهان اسلاید
9 سي و چهارمین كنگره راديولوژي ايران دکتر علی حکمت نیا 14 -11 اردیبهشت 97 تهران اسلاید
8 کنفرانس تصویربرداری پستان دکتر مهشید حقیقی 10 اردیبهشت 97 تهران کنگره 34
7 کنفرانس سونوگرافی موسکولواسکلتال دکتر مهدی کرمی 10 اردیبهشت 97 تهران کنگره 34
6 کنفرانس و کارگاه سونوگرافی داپلر دکتر آتوسا ادیبی 28 دی 96 اصفهان اسلاید
5 سمینار تازه های تصویربرداری مغز و اعصاب دکتر آذین شایگان فر 30 آذر 96 اصفهان اسلاید
4 سمینار یک روزه تصویربرداری پانکراس دکتر مریم فرقدانی 9 آذر 96 اصفهان اسلاید
3 کنفرانس دو روزه داپلر بارداری، آنومالی، سونوگرافی و اکوی قلب جنین و NT اعضاء هیات علمی 12 -11 آبان 96 تهران -
2 کارگاه عملی سونوگرافی شانه و زانو دکتر مهدی کرمی 30 -29 تیر 96 اصفهان -
1 سي و سومين كنگره راديولوژي ايران اعضاء هیات علمی 19-22 ارديبهشت 96 تهران اسلاید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir