سر فصل دروس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/04/06-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

سرفصل دروس گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی

 

      نام درس شماره درس مسئول درس سرفصل درس
       
       
       

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir