سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی از رادیو اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مبحث سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی از برنامه یک خانه یک زندگی از رادیو اصفهان با حضور سرکار خانم دکتر سیده شهربانو دانیالی در روز سه شنبه 96/12/8 ساعت 10 صبح.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir