سایر عمومی پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/21-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ شورا موضوع
95/11/ در مورد ساخت كلينيك پوست در زمين ارائه شده به گروه ودرخواست كمك از خيرين در اين زمينه
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir