سایر شوراهای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/11/06-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
۹۶/۸/۳ جلسه مشترک مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان
۹۶/۷/۱۱ جلسه مشترک هسته پژوهشی مطالعات دین و سلامت   (مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت) با معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان
۹۶/۷/۲ جلسه مدیر گروه معارف اسلامی و مسوول هسته پژوهشی مطالعات دین و سلامت با معاونت محترم پژوهشی دانشکده
۹۶/۷/۲ اولین نشست هسته پژوهشی مطالعات دین وسلامت گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی
۹۶/۲/۲۳ جلسه مشترک  شورای گروه معارف با شورای گروه طب سنتی در رابطه با برگزاری همایش ملی طب سنتی
۹۵/۹/۱ جلسه شورای گروه و کار گروه سلامت معنوی دانشگاه
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir