سایر شوراهای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-7:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
21 99/2/10
20 98/11/23
19 ۹۸/۱۰/۴
18 ۹۸/۹/۱۳
17 ۹۸/۷/۲۴
16 ۹۸/۳/۲۲
15 ۹۷/۳/۳۰
14 ۹۷/۳/۲۳
13 ۹۷/۳/۲
12 ۹۷/۲/۲۶ساعت ۱۲ تا ۱۳
11 ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰
10 ۹۷/۲/۳
9 ۹۷/۲/۷
8 ۹۷/۱/۲۱
7 ۹۶/۱۲/۲۳
6 ۹۶/۸/۳
5 ۹۶/۷/۱۱
4 ۹۶/۷/۲
3 ۹۶/۷/۲
2 ۹۶/۲/۲۳
1 ۹۵/۹/۱
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir