سایر شوراهای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
۹۸/۳/۲۲ بررسی عنوان طرح تحقیقاتی « تأثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان »
۹۷/۳/۳۰ شورای هسته پژوهشی دین و سلامت:بررسی وتصویب عناوین طرح های تحقیقاتی پیشنهادی اعضای محترم هسته پژوهشی
۹۷/۳/۲۳ شورای هسته پژوهشی دین و سلامت:۱- گزارش عملکرد یک ساله هسته پژوهشی دین و سلامت ۲- تبادل نظر درخصوص تصویب عناوین طرح های پژوهشی اعضا محترم هسته
۹۷/۳/۲ شورای هسته پژوهشی دین و سلامت:گزارش مسوول مرکز و هسته پژوهشی  در خصوص طرح و برنامه ها و برنامه ۵ ساله
۹۷/۲/۲۶ساعت ۱۲ تا ۱۳ جلسه کارشناسی هسته پژوهشی با دانشجویان علاقمند به پژوهشهای بین رشته ای(تعیین گروه ها و آغاز به کار هر گروه به همراه یکی از اساتید)
۹۷/۲/۲۶ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ ارائه گزارش  مبسوطی از برنامه ر یزی مربوط به مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و هسته پژوهشی دین و سلامت  در هفت حوزه توسط مسوول مرکز 
۹۷/۲/۳ جلسه کارشناسی هسته پژوهشی با دانشجویان علاقمند به پژوهشهای بین رشته ای(جمعبندی و اولویتبندی مسائل پژوهشی)
۹۷/۲/۷ جلسه کارشناسی هسته پژوهشی (بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ۵ ساله هسته)
۹۷/۱/۲۱ جلسه هسته پژوهشی (نقشه ۵ ساله مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و هسته پژوهشی دین وسلامت)
۹۶/۱۲/۲۳ جلسه کارشناسی هسته پژوهشی  دین و سلامت(اولین جلسه بررسی دغدغه های دانشجویی در حوزه معضلات اجتماعی بویژه در دانشگاه ها)
۹۶/۸/۳ جلسه مشترک مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان
۹۶/۷/۱۱ جلسه مشترک هسته پژوهشی مطالعات دین و سلامت   (مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت) با معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان
۹۶/۷/۲ جلسه مدیر گروه معارف اسلامی و مسوول هسته پژوهشی مطالعات دین و سلامت با معاونت محترم پژوهشی دانشکده
۹۶/۷/۲ اولین نشست هسته پژوهشی مطالعات دین وسلامت گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی
۹۶/۲/۲۳ جلسه مشترک  شورای گروه معارف با شورای گروه طب سنتی در رابطه با برگزاری همایش ملی طب سنتی
۹۵/۹/۱ جلسه شورای گروه و کار گروه سلامت معنوی دانشگاه
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir