سایر شوراهای گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/03-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برگزاری شورای مداخله قلبی

11 به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، پیگیری موارد لازمه از طریق پیام رسان مجازی انجام گرفت
10 98/7/11

9

97/11/4

8

97/8/10

7

96/10/7

6

96/9/30

5

96/5/3

4

95/10/15

3

95/8/9

2

95/5/25

1

95/5/2

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir