سایر شوراهای گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای مداخله قلبی گروه قلب و عروق

یکم

95/5/2

 

 

دوم

95/5/25

 

 

سوم

95/8/9

 

 

چهارم

95/10/15

 

 

پنجم

96/5/3

 

 

ششم

96/9/30

 

 

هفتم

96/10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir