سایر شوراهای گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
2 دی ماه 96 جلسه روانشناسان گروه
19 آذرماه 96 کمیته اخلاق حرفه ای روانپزشکی
23شهریور 96 جلسه روانشناسان با مدیر گروه
13 تیر 96 جلسه هماهنگی روانشناسی سلامت و روان تنی
14 اردیبهشت 96 جلسه رؤسای بخش ها با مدیر گروه
10 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
6 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
21 آذر 95 جلسه روانشناسان
27 ابان 95 جلسه روانشناسان
7 مهر 95 جلسه روانشناسان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir