سایر شوراهای گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98.7.14 هماهنگی فعالیتهای اجرایی کنگره بین المللی سردرد  مکان نوار مغز مرکز پزشکی الزهرا (س)
97/3/3 واگذاری ساختمان خیریه باهنر به دانشگاه بعنوان مکمل مرکز جامع MS بیمارستان کاشانی
95/5/5 بررسی مقدمات راه اندازی طرح جامع درمان بیماران مبتلا به سکته مغزی 
95/6/25 مشکلات بخش استروک
95/8/26 وضعیت بیماران بستری در بخش استروک 
95/10/23 تاکید تزریق دارو در سه ساعت اول بیماراستروک 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir