سایر شوراهای گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
11 99.10.1 مشکلات و راهکار جهت حل مشکلات بخش
10 99.6.20 انتقال بخش داخلی اعصاب به بیمارستان کاشانی و آموزش دستیاران
9 99.4.1 برگزاری امتحان دستیاری در چندین نوبت و ارسال نمرات
8 99.2.1 برگزاری کلاسها مجازی ویژه دستیاران و اکسترن و دانشجویان
7 98.11.5 برنامه ریزی کشیک اسفند و فروردین 99
6 98.7.14 هماهنگی فعالیتهای اجرایی کنگره بین المللی سردرد  مکان نوار مغز مرکز پزشکی الزهرا (س)
5 97/3/3 واگذاری ساختمان خیریه باهنر به دانشگاه بعنوان مکمل مرکز جامع MS بیمارستان کاشانی
4 95/5/5 بررسی مقدمات راه اندازی طرح جامع درمان بیماران مبتلا به سکته مغزی 
3 95/6/25 مشکلات بخش استروک
2 95/8/26 وضعیت بیماران بستری در بخش استروک 
1 95/10/23 تاکید تزریق دارو در سه ساعت اول بیماراستروک 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir