سایر شوراهای گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/24-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
صورت جلسه شوراي كميته اخلاق حرفه اي دستياران گروه جراحي مورخ 95/9/13 دستياران گروه جراحي
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir