سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع/ كتاب نام مجری سال
راهنماي والدين - كودكان داراي دستگاه كاشت حلزون شنوايي دكتر سالار فرامرزي  - علي رضا محسني اژيه - دكتر سيد حميدرضا ابطحي - خانم مهسا سپهرنژاد 1395
راهنماي يادگيري بيماريهاي گوش و حلق و بيني دكتر سيد حميدرضا ابطحي - دكتر مهرداد رقاع - دكتر اطهر اميد 1390
درسنامه بيماريهاي گوش، حلق و بيني و جراحي سر و گردن دكترسيدمجتبي ابطحي-دكتر سيداحمدرضا اخوت-دكتر منوچهر اميري دوان- دكتر نظام الدين برجيس - دكتر محمود بلوچي - دكتر مهرداد رقاع - دكتر مهدي سنبلستان - دكتر سعيد سهيلي پور - آقاي رحمت ا... علي حسيني - دكتر سيدمصطفي هاشمي 1385
گوش پزشكي نوين دكتر سيد مجتبي ابطحي - دكتر سعيد سهيلي پور - دكتر احمدرضا اخوت 1383

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir