سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
کتاب دستیار اطفال- دکتر کرمانی دکتر رسول کرمانی 1397
كتاب برنامه آموزشي تعبيه محيطي كاتتر مركزي در نوزادان و كودكان دكتر عليرضا صادق نيا 1396
كتاب تغذيه روده اي دكتر پيمان نصري 1395

كتاب ترافيك و پيشگيري از حوادث حمل و نقل در جوانان

دكتر رويا كليشادي

1395

كتاب لايه ازن و تابش فرابنفش و پيامدهاي زيست محيطي

دكتر رويا كليشادي

1395

كتاب پيشگيري و كنترل چاقي دوران كودكي: امروز بهتر از فردا

دكتر رويا كليشادي

1395

راهنماي پروفايل هاي علمي پژوهشگران

دكتر رويا كليشادي

1395

ويرايش و تأليف جلد دوازدهم مجموعه اطفال(كودك بدحال و مسموميت ها)

دكتر ناهيد اصلاني

1395

راهنماي آموزشي شيوه زندگي سالم (تغذيه و رژيم غذايي در نوجوانان و جوانان)

دكتر رويا كليشادي

1395

راهنماي آموزشي شيوه زندگي سالم (سلامت جسماني در نوجوانان و جوانان)

دكتر رويا كليشادي

1395

راهنماي آموزشي شيوه زندگي سالم(روابط نوجوانان و جوانان در راستاي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر)

دكتر رويا كليشادي

1395

پيشگيري از حوادث رانندگي در جوانان

دكتر رويا كليشادي

1395

راهنماي پروفايل هاي علمي

دكتر رويا كليشادي

1395

مراقبت از کودک از تولد تا 5 سالگی دکتر رامین ایرانپور 1394

كتابچه داروهاي شايع نوزادان و كودكان

دكتر رسول كرماني

1394

كتاب آلودگي هوا و سلامت انسان

دكتر رويا كليشادي

1394

كتاب كم خوني فقرآهن در كودكان

دكتر ناهيد رئيسي

1394

كتاب چهارجلدي نظام مراقبت پيشگيري از رفتارها و عوامل مخاطره آميز سلامت دانش آموزان

دكتر رويا كليشادي

1393

يك فصل از كتاب مرجع اپيدميولوژي بيماري هاي شايع در ايران (مرجع رسمي كشوري)

دكتر رويا كليشادي

1393

يك فصل از كتاب جامع بهداشت عمومي

دكتر رويا كليشادي

1392

بررسي وضعيت رفتارهاي مرتبط با سلامت دانش آموزان

دكتر رويا كليشادي

1391

کتاب راهنمای مراقبت ویژه قلب کودکان

دكتر عليرضا احمدي

1391

راهنماي آموزش باليني براي دانشجويان پزشكي

دكتر پيمان نصري

1390

آموزش و ارزیابی پای بندی به اصول حرفه ای...

راهنمای مدیران برنامه دستیاری

دکتر مجید محمدی زاده

دکتر حمید رحیمی

1390

كتاب پيشگيري و كنترل چاقي دوران كودكي: امروز بهتر از فردا

دكتر رويا كليشادي

1388

چگونگي تفسير نوار قلب در كودكان

دكتر محمدرضا صبري

1384

كتاب شيمي درماني و اصول درمان عوارض آن

دكتر ناهيد رئيسي

1382

     
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir