سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مجریان تاریخ ارائه یا تصویب
4 کتاب (راهکار طبابت بالینی مواجهه با شکایات شایع چشمی) دکترمحمدرضا اخلاقی 1391
3   اختراع (دستگاه تیلتومتر) دکترحمیدفشارکی 1390
2 کتاب (اورژانس های چشم) دکترفرهاد فاضل 1390
1 کتاب (آناتومی چشم) دکترحسن رزمجو 1378

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir