سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/31-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
تیلتومتر دکترحمیدفشارکی 1390
کتاب (اورژانس های چشم) دکترفرهاد فاضل 1390
کتاب (راهکار طبابت بالینی مواجهه با شکایات شایع چشمی) دکترمحمدرضا اخلاقی 1391
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir