سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
تیلتومتر دکترحمیدفشارکی 1390
کتاب (اورژانس های چشم) دکترفرهاد فاضل 1390
کتاب (راهکار طبابت بالینی مواجهه با شکایات شایع چشمی) دکترمحمدرضا اخلاقی 1391

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir