سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
لنفوم هاي جلدي دكتر فرحناز فاطمي نائيني - دكترمهناز رعايايي  
روشهاي نوين نوردرماني در درماتولوژي دكتر فرحناز فاطمي نائيني 1380
كتاب درسنامه جراحي پوست ايران    

كتاب درسنامه پوست اصفهان

   
كتاب تازه هاي درمان شناسي بيماريهاي پوست    
كتاب ليشمانيوز جلدي (سالك)    
كتاب روشهاي نوين درمان بيمارهاي پوست    
كتاب بيماريهاي شغلي پوست (ترجمه در دو جلد )    
كتاب درسنامه پوست ايران (مشترك ) چاپ اول    
درسنامه پوست ايران مشترك (چاپ جديد )    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir