سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
لنفوم هاي جلدي دكتر فرحناز فاطمي نائيني - دكترمهناز رعايايي  
روشهاي نوين نوردرماني در درماتولوژي دكتر فرحناز فاطمي نائيني 1380
كتاب درسنامه جراحي پوست ايران اساتيد گروه پوست اصفهان  

كتاب درسنامه پوست اصفهان

اساتيد گروه پوست اصفهان  
كتاب تازه هاي درمان شناسي بيماريهاي پوست اساتيد گروه پوست اصفهان  
كتاب ليشمانيوز جلدي (سالك) اساتيد گروه پوست اصفهان  
كتاب روشهاي نوين درمان بيمارهاي پوست اساتيد گروه پوست اصفهان  
كتاب بيماريهاي شغلي پوست ترجمه در دو جلد اساتيد گروه پوست اصفهان  
كتاب درسنامه پوست ايران (مشترك ) چاپ اول اساتيد گروه پوست اصفهان  
درسنامه پوست ايران مشترك (چاپ جديد ) اساتيد گروه پوست اصفهان  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir