سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان

مجریان

سایر اطلاعات

تاریخ ارائه یا تصویب

1

تصویب و شروع گرانت CANCER CVD برای اولین بار در کشور توسط وزارتی

دکتر نضال صراف زادگان

 

97/11/1

2

طراحی و تدوین و ثبت فیلم آموزشی مقدمات آنژیوگرافی جهت استفاده دستیاران سال دوم قلب کشور

دکتر سید محمد هاشمی

 

97/11/1

3

راه اندازی و افتتاح 3d-mapping در بیمارستان شهید چمران برای اولین بار در مرکز و جنوب کشور

دکترامیر حسین ازهری

 

97/6/1

4

راه اندازی و افتتاح بخش MDCT 256 در بیمارستان شهید چمران برای اولین بار در مرکز و جنوب کشور

دکتر نضال صراف زادگان

 

97/6/1

5

احداث و راه اندازی پژوهشکده قلب و عروق برای اولین بار در کشور در بیمارستان شهید چمران شامل 7 مرکز تحقیقات قلب و عروق

دکتر نضال صراف زادگان

 

95/7/1

6

ابداع و ثبت روش آنژیوگرافی از طریق پالمار برای اولین بار در جهان

دکتر فرشاد روغنی

 

95/7/1

7

طراحی و برگزاری امتحان کتتتبی و آسکی مشترک   و سراسری با 20 دانشگاه کشور

دکتر سید محمد هاشمی

 

95/2/1

8

برگزاری کنگره کشوری RADIAL APPROACH در دو سال متوالی 95 و 96

دکتر حمید صانعی

 

95/2/1

9

کنترل خونریزی عروق محیطی به روش آمبولیزاسیون وکویل برای اولین ار در مرکز و جنوب کشور

دکتر رامین حیدری

 

89/7/1

10

پذیرش دستیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی از سال 86 برای اولین بار در کشور بعد از تهران

دکتر حمید صانعی

 

86/7/1

11

تالیف و چاپ سرجلد کتاب آموزشی برای دستیاران و متخصصین قلب

دکتر علی اکبر توسلی

 

86/7/1

12

راه اندازی آنژیوپلاستی پریفری در کت لب خورشید برای اولین بار در مرکز و جنوب کشور

دکتر رامین حیدری

 

86/7/1

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir