سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
کتاب تشخیص تب مالت بر اساس الگوهای بالینی حل مشکل دکتر مجید اویزگان 1397
کتاب آنفلوانزا دکتر فرزین خوروش، دکتر بهروز عطایی 1388
هپاتیت حاد یروسی دکتر فرزین خوروش، فاطمه عبدی با همکاری دکتر بهروز عطایی 1389
هپاتیت مزمن ویروسی دکتر فرزین خوروش، فاطمه عبدی 1390

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir