سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-11:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
تألیف کتاب الکترومیوگرافی : تعیین سرعت هدایت عصبی و کاربرد آن در تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب  محمد زارع -سعید خسروی 1382
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir