سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/24-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب نام انتشارات نام نویسندگان سال
درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی (جلد 3) سیمای علوم با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دکتر علیرضا ابوطالبی- دکتر مهرداد اسماعیلیان- دکتر ابوالفضل حاجی زرگرباشی- دکتر فرهاد حیدری- دکتر محمد رضایی- دکتر رضا عزیزخانی- دکتر محبوبه کوشکیان اصفهانی- دکتر سعید مجیدی نژاد- هیمن معروفی- شبنم محمدی- دکتر محمد نصر اصفهانی 1396

دست نامه خط مشي ها و روش كارهاي بخش اورژانس بيمارستان به همراه مفاهيم زيرساختي در طراحي و تدوين آن

 (برگرفته از بيمارستان دانشگاهي استوني بروك نيويورك)
دانشگاه علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي درمان استان اصفهان

دكتر احمدرضا رئيسي-سيدمحمد احسان فرح آبادي-مريم نظري

دكتر مسعود فرودسي(ويراستار)-دكتررضا عزيزخاني (ويراستار)
زمستان 1395
درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی (جلد 1 و2 ) سیمای علوم با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دکتر علیرضا ابوطالبی- دکتر امید احمدی- دکتر مهرداد اسماعیلیان- دکتر فرهاد حیدری- دکتر رضا عزیزخانی- دکتر بابک معصومی- دکتر کیهان گلشنی- دکتر سعید مجیدی نژاد- دکتر محمد نصر اصفهانی- دکتر مجید زمانی- دکتر حامد خواجه باشی- دکتر علی میربد – دکتر احسان حاج زرگر باشی و دکتر محبوبه کوشکیان اصفهانی بهار 1395
کار در اورژانس پروسیجرهای سیستم تنفسی انتشارات فرهنگ پژوهان دانش

دکتر مهرداد اسماعیلیان - دکتر مجید زمانی- دکتر روشنک مهدی پور

1394

دستور العمل يكپارچه ترخيص از اورژانس «ديتا»

راهنماي توصيه‌هاي پس از ترخيص بيمار
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با همكاري انتشارات ماني

دكتر رضا عزيزخاني - دكتر روشنك مهدي پور - دكتر كيهان گلشني

زمستان 1392
اصول حمل و نقل بيمار در اورژانس پيش بيمارستاني انتشارات قم

نريمان صادقي كاجي-دكتر رضا عزيزخاني (مشاركت در تاليف و ويراستار)

دكتر عليرضا ايرج پور-محمد ولي پور

1392
کتاب الکترونیکی: اصول اوليه روش هاي آتل گيري و گچ گيري در اورژانس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر رضا عزيزخاني-دكتر فرهاد حيدري

1392
برترين نكات احياء راهنماي احياي قلبي ريوي سال 2010 انتشارات ميز

آيدين پرنيا- دكتر رضا عزيزخاني(مشاركت در ترجمه و ويراستاري)-

دكتر منعم بصراوي-دكتر فرشته سليمي

تابستان 1390
راهكارهاي نوين آموزش در طب اورژانس انتشارات ماني

مترجمين(به ترتيب حروف الفبا):

دكتر اميد احمدي-دكتر مهرداد اسماعيليان-

دكتر رضا عزيزخاني (مشاركت در ترجمه و ويراستار)-

دكتر كيهان گلشني-دكتر بابك معصومي-دكتر غلامرضا معصومي

1390

راهنماي ترياژ

 براساس روش هاي «معيار شدت اورژانس ESI و ترپاژ گروه منچستر»  مستندات علمي، الگوريتم ها و سناريوهاي باليني
انتشارات ماني

دكتررضا عزيزخاني-دكتر فرهاد بهمن زياري-دكتر محسن محموديه

دكتر محمد نصراصفهاني-دكتر عباسعلي جوادي

زمستان 1388
اورژانس در 5 دقيقه ، مسموميت‌ها و بيماريهاي محيطي انتشارات تيمورزاده ، نشر طبيب

دكتر امير نجاتي- دكتر رضا عزيزخاني -دكتر سياوش خلج  -دكتر محمدمهدي غيرتيان

تابستان 1388
اداره بيمار ترومايي در اورژانس سناريوها، الگوريتم ها، مستندات علمي انتشارات تيمورزاده ، نشر طبيب

دكتر محمد جليلي

 با همكاري:دكتر رضا عزيزخاني-دكتر هادي قره باغي-دكتر ميترا رحيمي-

دكتر سياوش خلج
بهار 1388

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir