سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب نام انتشارات نام نویسندگان سال
1   دکتر نسترن ایزدی مود  
2   دکتر فرزاد قشلاقی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir