سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/24-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب نام انتشارات نام نویسندگان سال
حمایت‌های پیشرفته حیات در اطفال، راهکارهای عملی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود 1397
اعتیاد در بارداری انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود 1392
مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر نسترن ایزدی مود 1390
اصول کلی مراقبت در مسمومیتها انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر فرزاد قشلاقی

1382
درمان اورژانسهای مسمومین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر نسترن ایزدی مود 1395
تاریخ، اخلاق، مقررات مامایی و پزشکی قانونی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر فرزاد قشلاقی 1384
قانون و حرفه پزشکی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
دکتر فرزاد قشلاقی 1382
فارماکولوژی پزشکی مخصوص دانشجویان پزشکی

انتشارات اندیشه رفیع

دکتر رخساره معمار 1394
کتاب جیبی راهنمای بالینی کاربرد داروها در یک نگاه انتشارات مانی دکتر رخساره معمار 1392

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir