سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-13:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir