سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/19-8:38
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

عنوان

مجریان

سایر اطلاعات

تاریخ ارائه یا تصویب

1

اختلال شخصیت وابسته

دکتر شهربانو قهاری، دکتر فاطمه زرگر

انتشارات قطره

1390

2

اختلال دوقطبی

دکتر فاطمه زرگر، دکتر نگار اصغری پور، دکتر اسما عاقبتی

انتشارات نیوند

1394

3

درمان رفتاری شناختی اختلال پانیک و گذرهراسی

دکتر فاطمه زرگر، دکتر شهربانو قهاری

قطره (چاپ دوم)

1398

4

زمینه های آسیب شناسی روانی: عوامل خطرساز در گسترده زندگی

دکتر فاطمه زرگر، الهام اشتاد، شیما تمنایی

انتشارات ارجمند

1390

5

مقدمه ای بر نسل سوم درمان های شناختی - رفتاری

دکتر ابوالفضل محمدی، دکنر فاطمه زرگر و همکاران

انتشارات ارجمند

1395

6

اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD) تشخیص و ارزیابی بر اساس DSM-5؛ درمان شناختی رفتاری 12 جلسه ای

دکتر فاطمه زرگر

انتشارات ارجمند

1396

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir