سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
کتاب اسفاده ایمن از مواد حاجب در رادیولوژی دکتر آذین شایگان فر 1396
تکنیک های تصویربرداری ام آر آی دکتر مهری سیروس 1395

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir