سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/11/20-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
کتاب اسفاده ایمن از مواد حاجب در رادیولوژی دکتر آذین شایگان فر 1396
تکنیک های تصویربرداری ام آر آی دکتر مهری سیروس 1395
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir